Strona domowa IPOX.pro
Strona domowa IPOX.pl Platforma P2P Aktualizacje firmware i oprogramowanie do pobrania dla systemów IPOX Wsparcie techniczne - zdalna pomoc


 Szybka pomoc


 Repozytorium


 P2P IPOX.PRO Android IPOX.PRO iOS

 Porady

  IPOX | Dahua | Hikvision | Uniview

 Ścieżki RTSP IPOX


Kamery IPOX PRO

Strumień główny:
rtsp://192.168.1.201:554/profile1

Strumień pomocniczny
rtsp://192.168.1.201:554/profile2

Strumień dodatkowy
rtsp://192.168.1.201:554/profile3Kamery IPOX ECO

Strumień główny:
rtsp://192.168.1.201:554/live/main

Strumień pomocniczny
rtsp://192.168.1.201:554/live/subKamery IPOX LITE

Strumień główny:
rtsp://192.168.1.201:554/snl/live/1/1

Strumień pomocniczny
rtsp://192.168.1.201:554/snl/live/1/2Rejestratory IPOX PRO

Składnia:
rtsp://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP:PORT/chID=1&streamType=main&linkType=tcp
rtsp://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP:PORT/chID=1&streamType=sub&linkType=tcp


chID - id kanału, licząc od 1*
streamType - typ strumienia:
strumień główny = main
strumień dodatkowy = sub

Przykłady:
Kanał 1, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=1&streamType=main&linkType=tcp
Kanał 1, strumień dodatkowy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=1&streamType=sub&linkType=tcp

Kanał 2, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=2&streamType=main&linkType=tcp
Kanał 2, strumień dodatkowy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=2&streamType=sub&linkType=tcp

Kanał 3, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=3&streamType=main&linkType=tcp
Kanał 3, strumień dodatkowy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=3&streamType=sub&linkType=tcp

Kanał 4, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=4&streamType=main&linkType=tcp
Kanał 4, strumień dodatkowy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=4&streamType=sub&linkType=tcp

Kanał 5, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=5&streamType=main&linkType=tcp
Kanał 5, strumień dodatkowy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=5&streamType=sub&linkType=tcp

Kanał 6, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=6&streamType=main&linkType=tcp
Kanał 6, strumień dodatkowy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=6&streamType=sub&linkType=tcp

Kanał 7, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=7&streamType=main&linkType=tcp
Kanał 7, strumień dodatkowy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=7&streamType=sub&linkType=tcp

Kanał 8, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=8&streamType=main&linkType=tcp
Kanał 8, strumień dodatkowy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/chID=8&streamType=sub&linkType=tcp* Uwaga! W starszych modelach rejestratorów numeracja kanałów przy ścieżkach RTSP zaczynała się od 0.

Enkodery IPOX

Strumień główny:
rtsp://192.168.1.201:554/live/main

Strumień pomocniczny
rtsp://192.168.1.201:554/live/sub Ścieżki RTSP Dahua®


Kamery

Składnia:
rtsp://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP:PORT/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
rtsp://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP:PORT/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1


channel - id kanału, licząc od 1*
subtype - typ strumienia:
strumień główny = 0
strumień pomocniczy = 1
strumień dodatkowy = 2

Przykłady:
Strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Strumień pomocniczy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Strumień dodatkowy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
Rejestratory

Składnia:
rtsp://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP:PORT/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
rtsp://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP:PORT/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1


channel - id kanału, licząc od 1*
subtype - typ strumienia:
strumień główny = 0
strumień pomocniczy = 1
strumień dodatkowy = 2

Przykłady:
Kanał 1, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Kanał 1, strumień pomocniczy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Kanał 1, strumień dodatkowy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2

Kanał 2, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=2&subtype=0
Kanał 2, strumień pomocniczy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=2&subtype=1
Kanał 2, strumień dodatkowy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=2&subtype=2

Kanał 3, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=3&subtype=0
Kanał 3, strumień pomocniczy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=3&subtype=1
Kanał 3, strumień dodatkowy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=3&subtype=2

 Ścieżki RTSP Hikvision®


Kamery

Składnia:
rtsp://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP:PORT/Streaming/channels/aAbB


aA - id kanału, licząc od 1*
bB - typ strumienia:
strumień główny = 01
strumień pomocniczy = 02

Przykłady:
Strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.64:554/Streaming/channels/101
Strumień pomocniczy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.64:554/Streaming/channels/102Rejestratory

Składnia:
rtsp://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP:PORT/Streaming/channels/aAbB


aA - id kanału, licząc od 1*
bB - typ strumienia:
strumień główny = 01
strumień pomocniczy = 02

Przykłady:
Kanał 1, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.64:554/Streaming/channels/101
Kanał 1, strumień pomocniczy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.64:554/Streaming/channels/102

Kanał 2, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.64:554/Streaming/channels/201
Kanał 2, strumień pomocniczy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.64:554/Streaming/channels/202

Kanał 15, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.64:554/Streaming/channels/1501
Kanał 15, strumień pomocniczy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.64:554/Streaming/channels/1502

 Ścieżki RTSP Uniview®


Kamery

Składnia:
rtsp://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP:PORT/media/videoA


A - typ strumienia:
strumień główny = 1
strumień pomocniczy = 2

Przykłady:
Strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.13:554/media/video1
Strumień pomocniczy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.13:554/media/video2Rejestratory

Składnia:
rtsp://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP:PORT/unicast/cA/sB/live


A - id kanału, licząc od 1*
B - typ strumienia:
strumień główny = 1
strumień pomocniczy = 2

Przykłady:
Kanał 1, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live
Kanał 1, strumień pomocniczy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.13:554/unicast/c1/s2/live
Kanał 2, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.13:554/unicast/c2/s1/live
Kanał 2, strumień pomocniczy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.13:554/unicast/c2/s2/live
Kanał 15, strumień główny:
rtsp://admin:123456@192.168.1.13:554/unicast/c15/s1/live
Kanał 15, strumień pomocniczy:
rtsp://admin:123456@192.168.1.13:554/unicast/c15/s2/live Monitor zasobów

» NVMS 2.0 LITE
  wersja: 2.1.3 W3
  data wydania: 09.04.2023

» NVMS 2.0 LITE
  wersja beta: 2.1.4
  data wydania: 05.12.2023

» NVMS 2.0 STANDARD
  wersja: 2.1.3 W3
  data wydania: 09.04.2023

» NVMS 2.0 PRO
  wersja: 2.1.3 W3
  data wydania: 09.04.2023» IPOX PRO MANAGER
  wersja: 1.0.7.18
  data wydania: 06.05.2023

» IPOX PRO MANAGER beta
  wersja beta: 1.0.8.14
  data wydania: 11.04.2024


 Zewnętrzne Wydarzenia

» Wkrótce


 Nowości w repozytorium

» 28.03.2024
    Firmware do PX-DI4028IR3DL (W/G)
» 28.03.2024
    Firmware do kamer 8MPx - PA
» 27.03.2024
    Firmware do PX-DI2028IR3DL (W/G)
» 07.02.2024
    Firmware do NVR (1.4.10)
» 19.12.2023
    Firmware do HDR (1.4.0)
» 19.12.2023
    Firmware do NVR (1.4.10)


 Szybka konfiguracja

» DNSy
  Główny: 208.67.222.222
  Pomocniczy: 208.67.220.220
» NTP
  1: 0.pl.pool.ntp.org
  2: tempus1.gum.gov.pl


Copyright 2013 - 2024 © IPOX. All rights reserved.